Vroegere rages

Rage Een rage is een tijdelijke populariteit van een bepaald spel of artikel. Kenmerk van een rage is dat het van tijdelijke aard is, toch kan een rage ook met een zekere regelmaat terugkomen bij een bepaalde leeftijdsgroep (bijvoorbeeld knikkeren). Rages vinden meestal in de zomer plaats. Bron: Wikipedia.nl

Continue Reading